ARAB MEDIA MINISTRIES

MISSIE

Onze missie is het delen van het Evangelie met moslims over de hele wereld. Dit doen wij door middel van het spreiden van getuigenissen van voormalige moslims en arabische christenen die een nieuw leven hebben gevonden in Jezus.

We geloven dat het delen van deze getuigenissen anderen zal inspireren en aanmoedigen om Jezus te gaan leren kennen en te gaan volgen.

We streven ernaar om taalbarrières te doorbreken door middel van het dubben van onze getuigenisvideo’s in meerdere talen. Zo kunnen deze levensveranderende verhalen over de hele wereld gehoord worden en veel vrucht dragen.

VISIE

Onze visie is om ex-moslim getuigenisvideo’s te produceren die gebruikt kunnen worden als evangelisatiemateriaal door christenen en kerken die moslims willen bereiken.

Onze video’s worden nagesynchroniseerd in alle belangrijke talen. Door deze strategie worden de getuigenisvideo’s toegankelijk voor moslims wereldwijd, inclusief voor degenen die geen Arabisch meer spreken, maar wel vloeiend de taal van het land waarin ze geboren zijn spreken. Dit omvat voornamelijk de kinderen van immigranten, een snelgroeiende demografische groep, vooral in Europa.

Jouw steun maakt het mogelijk om het Evangelie te verspreiden onder degenen die het zo hard nodig hebben.

VIDEO'S/SYNCHRONISATIE

OVER

Samira Marikh is de oprichter van Arab Media Ministries. Ze is goed bekend met het proces van bekering van de islam naar het christendom, aangezien ze dezelfde reis heeft doorgemaakt.

Op een dag, nadat ze haar eigen getuigenis online had gedeeld, liet God haar zien hoeveel impact een enkele getuigenisvideo kan hebben bij het verspreiden van het Evangelie. Het was toen dat ze besefte dat dit haar roeping was.

Samira produceert nu getuigenisvideo’s waarin Arabische christenen hun getuigenis delen over hoe ze tot geloof zijn gekomen, met als doel moslims te helpen de weg naar Jezus te vinden.

DONEER

Jouw donatie ondersteunt onze missie om moslims over de hele wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus. Met jouw hulp kunnen we doorgaan met het produceren en dubben van getuigenisvideo’s, taalbarrières doorbreken en levens veranderen. Wij zijn dankbaar voor je partnerschap!

Partner worden:

Rekeningnummer: NL 62 INGB 0003 4416 28

Naam ontvanger: STICHTING SAMEN OP DE BRES

Omschrijving: Arab Media Ministries

Uw donatie is belasting aftrekbaar.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze visie, ontwikkelingen en nieuwe getuigenissen.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

CONTACT

info@arabmediaministries.nl

Privacybeleid